Rehabilitacja Kraków

Prywatne Gabinety Ortopedyczno Rehabilitacyjne w Krakowie

rehabilitacja, leczenie kręgosłupa, ortopeda, medycyna sportu, badania kierowców

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Więcek

Klauzula informacyjna – RODO art. 13 – źródło bezpośrednie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Indywidualna Praktyka Lekarska Rafał Więcek z siedzibą: 31-234 Kraków ul. Słomczyńskiego 12/16, zwana dalej Praktyką. Kontakt do Administratora Danych iod@praktyka.org tel 698 115 115
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 9 ust 2 pkt h oraz pkt i);
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotne
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem prawnie uzasadnionych sytuacji wynikających z art. 26 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz.U.2017.0.1318)
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z art 29 Dz.U.2017.0.1318 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane będą przetwarzane elektronicznie w formie elektronicznej dokumentacji medycznej  zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2010, Nr 252, poz. 1697, ze zm.) dalej r.r.z.d.m. oraz na podstawie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Poz :657 a także na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 1524. Dodatkowo zastosowanie mają przepisy art 25 i 26 Dz.U.2017.0.1318 t.j. - Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 11. 3W, jako podmiot przetwarzający dane osobowe właściwej placówki oświadcza, że posiada i stosuje politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatyczym i przetwarza dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 12. Dane osobowe pacjentów znajdujące się w systemie Rejestracja24 gromadzone są wyłącznie w celu ustalania terminów ich przyjęć do lekarza oraz komunikowania się właściwej placówki medycznej drogą emailową lub SMS-ową

 

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×