Rehabilitacja Kraków

Prywatne Gabinety Ortopedyczno Rehabilitacyjne w Krakowie

rehabilitacja, leczenie kręgosłupa, ortopeda, medycyna sportu, badania kierowców

Nota prawna wynikająca z prawa atomowego

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni RTG oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów RTG na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

Prywatna Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Rafał Więcek:

 - Pracownia Rentgenowska, ul. Piwna 22, Kraków

 - Pracownia Rentgenowska, ul. Padniewskiego 18, Kraków

 - Tomografii Wiązki Stożkowej Do Zastosowań Ogólnych, ul. Piwna 22, Kraków

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

•          uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie:

- aparat RTG Ogólnodiagnostyczny  LISTEM, Typ: REX 55OR,

- aparat RTG Ogólnodiagnostyczny  Siemens, Typ: AXIOM Aristos VX,

- aparat CBCT, Typ: New-Tom 5G.

•          uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w szczególności pracowni rentgenowskich lub medycznych pracowni rentgenowskich - pracownia diagnostyczna.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG i CBCT oraz na uruchomienie pracowni :

 • pracownia RTG Piwna, aparat RTG Ogólnodiagnostyczny  LISTEM, Typ: REX 55OR: Decyzja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, nr 1/66/2017 z dnia 9 czerwca 2017r.
 •  pracownia RTG Padniewskiego, aparat RTG Ogólnodiagnostyczny  Siemens, Typ: AXIOM Aristos VX: Decyzja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, nr 2/190/2018 z dnia 24 października 2018r.
 • pracowniaTomografii Wiązki Stożkowej Do Zastosowań Ogólnych Piwna, aparat CBCT, Typ: New-Tom 5G: Decyzja Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, nr 1/32/2020 z dnia 19 lutego 2020r.
 • Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

  W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych /dawka skuteczna, dawka równoważna/ określonych dla pracowników.

  Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół

  - aparatu RTG Ogólnodiagnostyczny  LISTEM, Typ: REX 55OR,

  - aparatu RTG Ogólnodiagnostyczny  Siemens, Typ: AXIOM Aristos VX,

  - aparatu CBCT, Typ: New-Tom 5G,

  podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni RTG zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni RTG znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).

  Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

  Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×